7 min read

Voice for CRM är framtiden

Voice for CRM är framtiden

Att skapa en fantastisk kundupplevelse samtidigt som medarbetarna har en smidig och effektiv arbetsmiljö är en konstant utmaning för företag. Ofta hamnar man antingen i situationen där man hanterar flera olika lösningar samtidigt eller så fastnar man med system som är kraftfulla, men samtidigt svåra att använda. Detta leder till spridd kunddata och onödigt tidsförlust genom att hoppa mellan olika system och program. För att skapa en optimal kundupplevelse är det avgörande att ha en samlad bild av kundkommunikationen. Historiskt sett har det krävts användning av flera olika system, såsom CRM-system och Contact Center, för att erbjuda en acceptabel kundupplevelse. Men brist på en tydlig och samlad bild av kommunikation har alltid varit ett problem. Detta skapar friktion och ineffektivitet, både för kunden och för agenterna som spenderar onödig tid att växla mellan olika system.

För att möta dessa utmaningar samt förbättra kundupplevelsen och arbetsmiljön har lösningar som Voice to CRM blivit mer betydelsefulla. Genom att integrera röstkommunikation i CRM-systemet kan företag samla all kommunikation under ett och samma tak. Det innebär att agenterna har tillgång till all relevant information om kunden direkt i CRM-systemet, vilket gör det enkelt att erbjuda en personlig och skräddarsydd kundupplevelse. Genom att minska behovet av att växla mellan olika system och program kan agenterna arbeta mer effektivt och fokusera på att lösa kundernas behov och önskemål.

En samlad bild av kundkommunikationen ger också företaget möjlighet att skapa en mer holistisk strategi för att förbättra kundupplevelsen. Genom att analysera och utvärdera all kommunikation kan man identifiera möjligheter till förbättringar och implementera åtgärder som stärker relationen med kunderna. Dessutom ger en mer effektiv arbetsmiljö för agenterna en positiv inverkan på deras motivation och prestation, vilket i sin tur påverkar kundupplevelsen positivt. Genom att integrera Voice for CRM i CRM-systemet och skapa en samlad bild av kundkommunikationen kan företag ta ett steg närmare att uppnå en fantastisk kundupplevelse samtidigt som medarbetarna får en smidig och effektiv arbetsmiljö. Detta leder till ökad produktivitet, nöjdare kunder och mer lönsamma affärsrelationer.

 

CRM igår och idag


Gårdagens CRM-system öppnade verkligen en dörr till en ny värld av möjligheter. Genom att eliminera fysiska kundmappar och införa digital informationshantering gjorde CRM det enkelt att uppdatera och dela kundinformation på ett synligt sätt för alla inblandade. Detta sparade tid och effektiviserade arbetsflöden för organisationer överallt. Men dagens CRM-system har utvecklats ännu mer. Med SaaS-lösningar har vi sett en stor ökning av olika system som bildar en kolossal samling verktyg för försäljning, inköp och inte minst kundsupport. Ett CRM-system har blivit en central del av hela organisationen, vilket har ställt höga krav på innehåll och särskilt på utvecklarna som måste tillgodose behoven hos olika avdelningar inom företaget.

Även idag är det vanligt att användare måste växla mellan olika system för att dokumentera eller hitta information som behövs för att utföra sitt dagliga arbete. Detta leder ofta till frustration och irritation, vilket är en bekant upplevelse för många. Önskan om en tydlig förändring, där all information och hantering kan samlas under samma tak, är därför stark och tydlig.

Det bästa av två världar skulle vara en lösning där flera olika verktyg och system kan samlas i en enda plattform. Att ha ett CRM-system som kan integrera och sammanföra olika lösningar skulle vara en dröm för många organisationer. Det skulle innebära att användarna kan få tillgång till all den information och funktionalitet de behöver utan att behöva byta mellan olika system och gränssnitt.

En sådan lösning skulle ge användarna fördelarna med att ha allt under samma tak – enkel åtkomst, ökad effektivitet och minskad frustration. Genom att integrera olika verktyg och system inom en CRM-plattform kan företag skapa en mer sammanhängande och användarvänlig arbetsmiljö för sina anställda.

Den ständiga strävan efter att samla alla lösningar i en plattform är en drivkraft för förändring och innovation inom CRM-området. Genom att erbjuda det bästa av två världar kan en sådan lösning revolutionera sättet vi hanterar information och arbetar med våra kunder.


it chef

 

Alla kommnikationsverktyg samlade under ett och samma tak


Med Voice for CRM får företag möjlighet att ha alla sina kommunikationsverktyg samlade under ett och samma tak. Traditionella CRM-system har utvecklats och inkluderat funktioner för Omnichannel, vilket innebär att alla kommunikationskanaler integreras i CRM-systemet för att erbjuda en enhetlig kundupplevelse. De stora CRM-plattformarna idag har fullt stöd för Omnichannel, vilket ger företag möjlighet att granska och omvärdera sin kommunikationsstrategi.

Det senaste tillskottet inom detta område är Voice for CRM, vilket innebär att röstsamtal kan hanteras direkt inom CRM-systemet. Med Voice for CRM kan företag dra nytta av att ha röstinteraktioner integrerade i sin CRM-plattform och därigenom maximera nyttan av CRM-systemet.

Genom att ha röstsamtal direkt i CRM-systemet kan företag effektivisera sina kommunikationsprocesser och öka produktiviteten. Genom att ha alla kommunikationskanaler sammanflätade inom CRM-systemet blir det enklare att hantera och spåra alla kundinteraktioner på ett ställe. Agenter kan snabbt få tillgång till relevant information om kunden och deras historik, vilket möjliggör snabbare och mer personlig kundservice.

Fördelarna med att ha alla kommunikationsverktyg under ett och samma tak är många. Det minskar behovet av att byta mellan olika system och gränssnitt, vilket sparar tid och minskar risken för fel. Dessutom kan företag dra nytta av insikter och data som genereras genom röstinteraktioner för att förbättra sina kundrelationer och effektivisera sina processer. Voice for CRM erbjuder en integrerad och smidig lösning för hantering av röstsamtal inom CRM-systemet, vilket ger företag möjlighet att optimera sin kundkommunikation och få ut maximalt av sitt CRM-system.

 

Vilka fördelar erbjuder Voice for CRM?


Fördelarna med Voice to CRM är många och kan ge betydande fördelar för företag och deras kundinteraktioner. Här är några av de främsta fördelarna:

  • Automatisk loggning av samtal: Med en enkel "click to dial"-funktion kan användarna ringa upp kunder direkt från kundkortet i CRM-systemet. Dessa samtal loggas automatiskt på kundens profil och i rapporteringssystemet. Efter avslutat samtal uppdateras aktivitets- och resultatinformation i realtid.
  • Statistik och rapporter: Genom att integrera röstdata med CRM-data blir möjligheterna för statistik och rapportering fantastiska. Användarna kan dra nytta av all tillgänglig information för att skapa kraftfulla rapporter och analyser. Säljchefer och kundsupportschefer kan mäta olika KPI:er och få en djupare förståelse för prestationen i realtid genom de anpassningsbara instrumentpaneler som CRM-systemet erbjuder.
  • Kundfördelar: Voice for CRM ger också fördelar för kunderna. Genom att CRM-systemet förser agenterna med relevant information om kunderna kan de erbjuda en bättre kundupplevelse. Genom att ha tillgång till kundens historik och preferenser kan agenten visa en större kunskap om kunden vilket gör det möjligt att ge skräddarsydda och relevanta svar till varje kund. Dessutom möjliggör Smart Routing-funktionen snabbare och mer effektiva lösningar vid första samtalet, vilket uppskattas alltmer av kunder idag.
  • Möjlighet till merförsäljning: Genom att ha tillgång till kundens information och köphistorik i CRM-systemet kan företaget identifiera potentiella säljområden och möjligheter till merförsäljning. Genom att kunna erbjuda relevanta produkter eller tjänster kan man öka försäljningen till befintliga kunder. Detta minskar också risken för kundavhopp ("churn") och ger möjlighet att öka försäljningen och skapa mer tid för att betjäna andra kunder.
  • Enhetlig kundupplevelse: Voice for CRM möjliggör en enhetlig kundupplevelse genom att integrera alla kommunikationskanaler i ett enda system. Detta gör det möjligt att få en komplett och sammanhängande bild av kundinteraktioner, oavsett om det är via röstsamtal, e-post, chatt eller sociala medier.
  • Ökad kundnöjdhet och lojalitet: Genom att erbjuda en sömlös och personlig kundupplevelse kan Voice for CRM bidra till att öka kundnöjdheten och lojaliteten. Kundens behov och förväntningar kan bättre tillgodoses, vilket kan leda till en starkare relation och ökad förtroende för företaget.

 

Kan Voice for CRM ersätta contact center?


Ja, Voice for CRM kan ersätta ett fristående Contact Center. Genom att erbjuda fullt stöd för Omnichannel-funktioner inom CRM-systemet kan Voice for CRM tillhandahålla viktiga funktioner som samtalshantering, köstatus och tillgänglighetsstatus för agenter. Detta gör att arbetet blir mer effektivt och ger snabbare och mer exakta svar till kunderna. En tydlig fördel med denna lösning är att den skapar en bättre arbetsmiljö för agenterna samtidigt som den minskar antalet system som behövs användas.

Både Voice for Salesforce och Voice for Dynamics erbjuder dessa fördelar. Genom att integrera röstfunktionalitet direkt i CRM-systemet kan företag dra nytta av de effektiviseringsfördelar som Voice for CRM har att erbjuda. Företag som tidigare hade ett separat Contact Center kan avveckla detta och istället använda Voice for CRM-lösningen för att hantera sina kundinteraktioner.

Genom att eliminera behovet av ett separat Contact Center kan företag minska komplexiteten samt kostnaderna för att underhålla flera system. Voice for CRM ger en mer enhetlig lösning där alla kundrelaterade aktiviteter hanteras inom CRM-systemet. Detta leder till en mer strömlinjeformad process och effektivare kundservice.

Det är värt att notera att övergången från ett fristående Contact Center till Voice for CRM bör göras med noggrann planering. Det kan vara nödvändigt att anpassa och konfigurera Voice for CRM-lösningen för att möta specifika krav och behov hos företaget. En smidig övergång och tillräcklig utbildning för medarbetare är viktigt för att säkerställa en framgångsrik implementering och användning av Voice for CRM som ersättning för ett Contact Center.

 

omnichannel contact center

 

En lösning för hela världen


Voice for CRM är en lösning som sträcker sig över nationsgränser och erbjuder en globalt skalbar plattform för företag med en global marknad. I dagens tid där alltmer flyttar till molnet och tillgängligheten ökar, är Voice for CRM perfekt positionerat för att möta behoven hos företag som sträcker sig över hela världen.

En av de främsta fördelarna med Voice for CRM är dess förmåga att tillhandahålla sömlös trafik till alla delar av världen. Genom att använda molnbaserade teknologier kan röstsamtal enkelt hanteras över geografiska gränser. Det spelar ingen roll om företaget har kundcenter, callcenter eller kundsupportavdelningar spridda över olika länder eller till och med kontinenter - Voice for CRM kan fungera fantastiskt bra oavsett var i världen företaget befinner sig.

Den ökande trenden med att flytta kundinteraktioner och kundsupport utomlands har satt större krav på tillförlitliga och stabila kommunikationslösningar. Voice for CRM levererar på detta område genom att erbjuda en robust plattform som kan hantera globala kommunikationsbehov. Oavsett om företaget behöver hantera internationella samtal, stödja flerspråkig kommunikation eller erbjuda en konsekvent kundupplevelse över olika tidszoner, kan Voice for CRM möta dessa krav på ett effektivt sätt.

Den globala räckvidden hos Voice for CRM innebär också att företag kan dra nytta av enhetliga och standardiserade kommunikationslösningar över sina olika marknader. Genom att använda samma plattform och verktyg kan företaget skapa en konsistent kundupplevelse och säkerställa att kundinteraktioner hanteras på ett professionellt sätt oavsett var i världen de sker.

 

Gäller lösningen för alla CRM-system?


Voice for CRM-lösningen är för närvarande integrerad med två av de största CRM-systemen på marknaden, nämligen Salesforce och Dynamics 365. Dessa system är välkända och används av många företag över hela världen. Det är därför de initialt har valts som fokus för addCIT:s integration av Voice for CRM i Sverige.

Både Salesforce och Dynamics 365 är ledande aktörer inom CRM och har avancerade strategier för att hantera omnichannel-lösningar och röstsamtal. Genom samarbetet med en partner som specialiserar sig på "embedded voice"-lösningar kan addCIT erbjuda en stark integration och funktionalitet mellan Voice for CRM och dessa CRM-system. Det är dock viktigt att notera att CRM-landskapet är dynamiskt och ständigt föränderligt. Nya CRM-system och lösningar kommer att dyka upp över tiden, och det är möjligt att Voice for CRM i framtiden kan integreras med andra populära CRM-plattformar som HubSpot och andra företag.

addCIT har inriktat sig på Salesforce och Dynamics 365 som startpunkt för att möta behoven på den svenska marknaden. Detta val baseras på de aktuella marknadstrenderna och efterfrågan på dessa CRM-system. Det betyder dock inte att Voice for CRM är begränsad till endast dessa plattformar. Framtida utveckling och efterfrågan kan leda till integration med andra CRM-system och därmed möjliggöra användningen av Voice for CRM inom olika lösningar.

I en bransch där utvecklingen går snabbt är det viktigt att vara flexibel och anpassningsbar. Voice for CRM-lösningen kan expandera och anpassas till att integrera med olika CRM-system, beroende på behoven och efterfrågan från företag och marknaden i framtiden.

 

Låt oss sammanfatta Voice for CRM:


Voice to CRM ger företag möjligheten att överbrygga kommunikation mellan kunder och deras CRM-system. Det gör det möjligt för kundinformation att sömlöst integreras i ett CRM-system och gör det möjligt för företag att bättre hantera kundinteraktioner. Med Voice to CRM förbättras kundupplevelsen och ökar kundernas engagemang.

 

Är du nyfiken på vad Voice to CRM kan göra för ditt företag eller verksamhet?

Prata med oss på AddCIT idag.

Nu erbjuder addCIT en certifierad voicelösning för Salesforce!

Nu erbjuder addCIT en certifierad voicelösning för Salesforce!

Goda nyheter för er som har en uttalad CRM-strategi och använder Salesforce. addCIT kan stolt informera att vår lösning ha blivit ackrediterad för...

Read More
Smart Routing, när allt blir lätt och rätt

Smart Routing, när allt blir lätt och rätt

Att skapa en fantastisk kundupplevelse samtidigt som medarbetarna har en smidig och effektiv arbetsmiljö är en konstant utmaning för företag. Idag...

Read More
Voice for CRM är framtiden

Voice for CRM är framtiden

Att skapa en fantastisk kundupplevelse samtidigt som medarbetarna har en smidig och effektiv arbetsmiljö är en konstant utmaning för företag. Ofta...

Read More