Nyheter och artiklar

Välkommen till vår blogg där du kan fördjupa dig i olika ämnen inom kommunikationslösningar, teknik och trender.

Nu erbjuder addCIT en certifierad voicelösning för Salesforce!

Goda nyheter för er som har en uttalad CRM-strategi och använder Salesforce. addCIT kan stolt informera att vår lösning ha blivit ackrediterad för Salesforce Service Cloud Voice. Ett erkännande som ger oss en extra push i rätt riktning och tydligt...

Smart Routing, när allt blir lätt och rätt

Att skapa en fantastisk kundupplevelse samtidigt som medarbetarna har en smidig och effektiv arbetsmiljö är en konstant utmaning för företag. Idag...

Voice for CRM är framtiden

Att skapa en fantastisk kundupplevelse samtidigt som medarbetarna har en smidig och effektiv arbetsmiljö är en konstant utmaning för företag. Ofta...

Hallandstrafikens nya kundtjänstlösning är nu driftsatt

”Förberedelserna, leveransen och driftsättningen av vår nya kommunikationslösning från addCIT har gått helt enligt plan och våra medarbetare har fått...

addCIT har påbörjat arbetet med att certifiera verksamheten enligt ISO

addCIT har påbörjat arbetet med att certifiera verksamheten enligt ISO standarderna 27001 Informationssäkerhet, 9001 Ledningssystem och 14001...

Ny kundtjänstlösning till RTS

Vi är otroligt stolta att få förtroendet att leverera och vara med och utveckla RTS framtida kundtjänstlösning. Affären omfattar ett kontaktcenter...

Statens tjänstepensionsverk- SPV nya kundtjänstelösning driftsatt

addCIT har tillsammans med SPV implementerat en ny kundtjänstlösning under våren 2021. Antalet användare och nya funktioner har utökats till att...

addCIT löser pensionen på 8 MSEK!

Affären omfattar ca 110 agenter, co-browsing, multichannel mm. Avtalet sträcker sig över en period om maximalt 9 år och med ett affärsvärde om ca 8...

Vi har fokus på telefoni- och IT ansvarig!

Med addCIT – administrationscenter har vi i grunden förändrat arbetssättet att administrera molnväxeln och abonnemangen. Med användaren i fokus och...