addCIT administrationscenter

En smart och säker webbbaserad lösning där ni enkelt hanterar all administration

”One stop shop” och self-service har varit våra ledstjärnor i utvecklingen av vårt administrationscenter. Vi har i grunden förändrat arbetssättet för att administrera en kommunikationslösning. Administrera era abonnemang, molnväxel och kontaktcenter på samma plats med en inloggning.
omnichannel contact center
addCIT administrationscenter

Förenkla er administration

En smart och säker webbbaserad lösning där ni enkelt hanterar all administration. Administrera era abonnemang, molnväxel och kontaktcenter på samma plats med en inloggning.

anvnädaren

Användaren i centrum

Användarfokuserad administration av abonnemang och användarlicenser i växel- och kontaktcenter.

routing

Flödesbaserat arbetssätt

Flödesbaserat arbetssätt med guidad registrering av användare och tjänster i ett stegvis flöde med ett slutgodkännande innan genomförande.

moln tjänster

Grafisk konfiguration av addCIT Molnväxeltjänster

Konfigurera växeltjänsternas flöde med hjälp av ett grafiskt gränssnitt.

notis

Notifiering av inaktiverade användare med aktiva tjänster

Säkerställ att ni inte betalar för tjänster som inte används.

schema

Schemaläggning av öppettider

Hantera individuella scheman för ert huvudnummer och svarsgrupper.

support

Support

Via administrationscenter kan administratören registrera och följa upp felanmälningar och förfrågningar.

statistik

Statistik

Sammanställd samtals- och datastatistik per användare och svarsgrupper.

faktura

Fakturaöversikt

Administrationscenter publicerar utställda fakturor. Dessa kan laddas ner i PDF-format.

avttal

Avtalsöversikt

I administrationscenter publiceras gällande avtal och orderhistorik.

företagsadmin

Företagsadministration

Administrera företagsuppgifter för bolag, dotterbolag, avdelningar och kostnadsställen.

beställningar

Beställningar

Beställ och ändra tjänsteinnehåll, såsom abonnemang, licenser och konsulttjänster.

anknytningsgrupper

Hantering av anknytningsgrupper

Skapa och hantera anknytningsgrupper. Hantera medlemmar och inställningar såsom ringmönster och köstorlek.

anknytningsgrupper

Hantering av ACD-Grupper

Skapa och hantera ACD-grupper. Hantera medlemmar och inställningar.

power BI

MS-BI Connector

Koppling för att överföra statistik över abonnemang, svarsgrupper, användare och licenser till MS-Power BI.

sync

AD-Synkronisering

Synkroniserar användaruppgifter från företagets Active Directory (AD).

API

API

Administrationscenter tillhandahåller ett API för integrationsmöjligheter med externa system.

meddelandehantering

Meddelandehantering

Skapa och hantera olika meddelandetyper för huvud- och gruppnummer, exempelvis lunchstängt, nattsvar, och semesterstängt.

behörigheter

Behörigheter

Tilldela olika behörigheter beroende på roll i organisationen för att säkerhetsställa att rätt person har tillgång till rätt information och tjänster.

nummerhantering

Avancerad nummerhantering

Automatiserad administration av tillgängliga respektive tilldelade nummer.

export

Exportfunktioner

Exportera information från Administrationscenter i vanligt förekommande format. (.CSV, .PDF) Exempelvis: Statistik, Användarförteckning.

Kontakta våra kompetenta säljare

Tillsammans hittar vi den lösning som passar dig bäst