OM-addCIT.jpg

Om addCIT

addCIT grundades 2014 men verksamheten har funnits i drygt 30 år. Vi är omkring 30 medarbetare och har kontor i Stockholm och Göteborg. 

Vision, affärsidé och strategi

addCIT är ett svenskt IT bolag med en global strategi, vi följer våra kunder ut i världen

addCIT utvecklar och implementerar kommunikationslösningar till företag och organisationer, för att förenkla och effektivisera deras interna och externa samspel

Vårt fokus är att skapa positiva kundupplevelser, genom hög kunskap om kundernas verksamhet i kombination med att vi sammanfogar olika tekniker inom telefoni, Contact Center och video

addCIT ska ständigt sträva efter att ligga i frontlinjen för teknisk innovation och skapa den bästa kundupplevelsen

Därför står kunden alltid i centrum

Förtroende tar vi inte för givet, förtroende är något vi arbetar för. Genom att hålla nära kontakt med våra kunder lär vi känna varandra och vi kan bli den trygga partnern som hjälper våra kunder se möjligheterna innan det är för sent. Skulle någon kund expandera utanför Sverige, och det händer, så följer vi helt enkelt med. Det är en stor trygghet för våra kunder.

Kundupplevelsen är nu

Det är en framgångsfaktor att förstå sina kunder och vara på plats när de vill få kontakt. Därför hjälper vi företag och organisationer med kommunikationslösningar som fungerar idag och imorgon.

Kunskap bygger framtid

Att ta vara på företagets förmågor är att ta vara på framtiden. Därför hjälper vi företag utveckla en intern kommunikationskultur. Seamless Communication möjliggör kunskapsöverföring mellan avdelningar, orter och landsgränser.

Innovation ger styrkraft

Allt vi gör ska leda till affärsnytta för våra kunder. Därför har vi ett eget utvecklingscenter där vi arbetar med nästa generation kommunikationslösningar. Syftet är att utveckla Seamless Communication och utbilda våra kunder inom användarvänlig och samverkande kommunikation.

Kort om vår historia

addCIT grundades 2014 men verksamheten bakom addCIT har funnits länge, i drygt 30 år. Under åren har den digitala tekniken tagit både stora och snabba kliv.

Det var inte så länge sedan som telefontider styrde kundens kontakt med företag och organisationer. Mellan åtta och halv nio, måndag, tisdag och med lite tur även fredag. Vad det tutade upptaget i lurarna. Den som inte kom fram i tid fick börja om nästa dag eller veckan därpå.

Vi har lärt oss mycket på 30 år. Både från tiden under telefonmonopolet och sedan hur branschen utvecklades efter monopolets avskaffande. Innovation och nytänkande, en del lyckades bättre än andra. Vi har aldrig stannat upp. Det kan man inte göra i vår spännande bransch.

 

Milstolpar

2015 lanseras konceptet Seamless Communication

2014 förvärvas bolaget av addCIT i enlighet med NECs partnerstrategi.

2010 förvärvar NEC hundra procent av Philips.

2006 inleder NEC och Philips ett samarbete, ett så kallat joint venture.

1993 byter företaget namn till Philips Business Communication.

1989 blir Philips en ledande aktör både inom den offentliga och privata sektorn, mycket tack vare affären med Försvarsmakten.

1986 Ett par år senare vann Philips en upphandling och fick utveckla ett nytt telefonsystem för Försvarsmakten, trots det svenska telefonmonopolet.

1984 etableras verksamheten i Sverige under varumärket Philips.