Läs

addCIT levererar ny kommunikationslösning till Ragn-Sells

addCit levererar ny kommunikationslösning till Ragn-Sells
0 Comments
Läs

addCIT levererar komplett lösning till Verifone Sweden AB

addCIT, Verifone Sweden AB
0 Comments
Läs

addCIT har blivit certifierad Salesforce Partner

addCIT ingår avtal med Salesforce och breddar nu sitt erbjudande som certifierad partner
0 Comments
Läs

addCIT i nytt avtal med Ale kommun

Pressmeddelande
Det nya avtalet gäller stödsystem för telefoni. Genom en förenklad och tillgänglig funktionalitet ska hänvisningar i större grad kunna hanteras av användarna själva.
0 Comments
Läs

Vi vill ge hopp

Denna jul skänker vi HOPP till barn med cancer och deras familjer.
0 Comments
Läs

Uppgradering gav mersmak

Kundcase
GötebrogsOperan tog ett större grepp om sin interna och externa kommunikation. Det gav ökad kundservice och effektivare internkommunikation.
0 Comments
Läs

Lösning med framtiden i fokus

Kundcase
BTG har anammat fördelarna med virtuella möten där de snabbt räknar hem investeringen för tekniken på effektivare möten och lägre kostnader för resor.
0 Comments
Läs

Kunden i 360° med Contact Center

Contact Center skapar en vy av kunden i 360 grader. Kunskap om kunden är grunden till kundservice.
0 Comments
Läs

Kundservice är framtiden

En fantastisk kundservice vinner över starka varumärken
0 Comments
Läs

addCIT lanserar lösning för WiFi telefoni

WiFi telefoni är på stark frammarsch. Det ger en rad olika fördelar, såsom att alla resurser kan koncentreras till ett nät och befintlig intern kompetens kan utnyttjas
0 Comments