Customer interactive Platform.png

Interaktiv plattform

Är vårt koncept och tekniska plattform för att skapa en effektiv kommunikation och förbättra användarupplevelsen. Öka den interna effektiviteten och därigenom skapa Customer Engagement.

Det betyder att vi hjälper dig använda teknikens möjligheter för att utveckla arbetssätt som leder till nöjdare medarbetare och kunder.

Den tekniska utvecklingen driver kundernas högt ställda krav när de kontaktar ett företag. Trenden går mot att en bra kundupplevelse har större betydelse.

Med Interactive Platform skapas möjlighet till kundupplevelser i världsklass.

Kunden i 360 grader

Gör det enkelt för dina kunder och anställda. Använd en enda plattform som integrerar med alla dina affärssystem och skapa en vy av kunden i 360 grader. Det ger en kontinuitet i hela kundresan, samlar alla kanaler och skapar insikter som ökar effektiviteten i hela värdekedjan. 

Effektiv dialog

Dela mer kunskap internt och skapa nya möjligheter för att vidareutveckla tjänster och produkter. Tänk bort silotänket och investera i sömlös kunskapsöverföring. Med Interactive Platform kan medarbetarna nätverka över avdelningar och geografiska gränser.

Nyfiken på vad vad addCIT kan göra för dig?

Kontakta oss och berätta om utmaningarna på ditt företag. Sedan hjälps vi åt att knyta samman befintliga system och skapa nya effektivare arbetssätt.